Limmud Stockholm 2017 äger rum den 18-19 november med start efter shabbats utgång.

Limmud är ett internationellt etablerat och mycket framgångsrikt upplägg för judiskt lärande. Limmud startades i England 1980 och är mest känt för sin årliga brittiska konferens som lockar runt 2.000 deltagare varje år med mottot ” Alla äger kunskap de kan lära ut och alla kan lära sig av andra”. Samma principer om ett ickehierarkiskt, lustfyllt och inkluderande lärande omfattas även av Limmud Stockholm. På Limmud träffas de som vill ta ett steg till på sin Judiska resa. Vi finns numera världen över.

Limmud Stockholm arrangerar judiskt identitetsstärkande evenemang för alla vuxna och ungdomar som anser sig ha en judisk identitet. Vi arrangerar en gång om året en Limmudhelg för ungdomar och vuxna. Det är ett öppet forum där alla judar och judiskt intresserade kan mötas och lära, oavsett livsstil och bakgrund. Syftet är att bredda och vitalisera intresset för judiskt kunnande på individnivå och därmed i förlängningen även fördjupa det kollektiva svenskjudiska medvetandet.

Limmud Stockholm förhåller sig politiskt och religiöst neutralt vilket bland annat innebär att alla är välkomna oavsett vilken inriktning inom judisk tradition man har eller vilken politisk tillhörighet man bekänner sig till. Organisationen tillhandahåller en miljö som möjliggör allas deltagande så länge de demokratiska spelreglerna följs. Vidare eftersträvar Limmud en balans och en helhet som inbjuder till nya och förhoppningsvis oväntade möten.

Limmud Stockholm är egen organisation helt fristående från Stockholms judiska församling och drivs till hundra procent av ideella krafter.