Yael Feiler är född och uppvuxen i Israel där hon varit verksam som skådespelare och dramatiker. Hennes första pjäs Isha min ha’adama (Kvinna av jord) vann pristävlingen vid A’cco teaterfestival 1981. 1982 nominerades hon för samma pjäs till det prestigefyllda priset Kinor David. Efter flytten till Sverige 1983 har hon utbildat sig till teatervetare vid Stockholms universitet där hon disputerat 2004 med avhandlingen Nationen och hans hustru: feminism och nationalism i Israel med fokus på Miriam Kainys dramatik. Yael Feiler är numera verksam som universitetslektor vid Södertörns högskola och vid Stockholms universitet. Ett uppmärksammat forskningsprojekt hon har bedrivit 2005-2008 kretsade kring reception av tre europeiska uppsättningar av Shakespeares Köpmannen i Venedig, med särskild fokus på dess antisemitiska innebörd. Yael Feiler kombinerar sitt akademiska arbete med praktiskt teaterverksamhet som regissör, dramaturg och översättare av dramatik, och är även verksam som kulturskribent och föreläsare. Hon är sedan två år ledamot i Kulturrådets referensgrupp för de fria teatergrupperna.

Session:

Shakespeares Shylock – “den eviga juden”
Hur påverkas publiken när den möter en judisk stereotyp? Och hur skiljer sig den svenska stereotypen från den tyska? Om resultat från publikundersökningar i samband med tre europeiska uppsättningar av Shakespeares Köpmannen i Venedig: Stockholm, Berlin, Vadstena.