yael friedYael är ett stort fan av Limmud Stockholm, och har varit med alla år på något sätt sedan starten. Hon har en fil.kand. i judaistik från Lunds universtitet och en MA i judisk kultur och historia från Hebreiska universitetet i Jerusalem. Numera bor hon med sin familj i Stockholm, och arbetar till vardags på Judiska museet.

Session 1:En midrash crash course för nybörjare.

Vad är midrash? Hur fungerar det? Kanske har du hört begreppet, men kan inte riktigt definiera det. På 60 minuter ska vi försöka hinna lära oss om denna speciella genre, gå igenom olika typer av midrash och se hur de fungerar samt vilka funktioner de fyller. En väldigt grundläggande session som inte kräver några särskilda förkunskaper annat än lite fantasi.