Ulf Öfverberg är generalsekreterare för Svensk Israel-Information. Han har tidigare ett förflutet inom Liberalerna, riksdagen, regeringskansliet, TCO, Almega och som ledarskribent på liberala dags- och kvällstidningar med en bred erfarenhet av politik och samhälle. Han skriver nu på en bok om nationalism och kosmopolitism.

Sessionstitel: Israel i debatten, en historia om negativ särbehandling

Presentatör(er): Ulf Öfverberg

Sessionsbeskrivning: Israel intar en särställning i den offentliga debatten och blir en projektionsyta för skilda politiska, religiösa och andra uppfattningar. Varför behandlas inte Israel som andra stater? Exempel från den svenska och europeiska debatten.

60 min

Spår: Israel/Politik

 

Sessionstitel: Kosmopolitiska dilemman

Presentatör(er): Ulf Öfverberg

Sessionsbeskrivning: Nationalism, rasism, antisemitism och politiska spänningar i ett mångkulturellt Europa. Mycket påminner om tiden före och efter första världskriget. I det Österrikisk-Ungerska imperiet hade judar då att förhålla sig till olika nationalismer och de blev de främsta bärarna av kosmopolitiska idéer. Men de blev också förlorarna i konflikten med nationalismen. Vilka, om några, är lärdomarna av konflikterna mellan kosmopolitism och nationalism från det förgångnas Centraleuropa? Exemplet Karl Popper (1902-94), judisk assimilerad Wiensk filosof och kosmopolit.

60 min

Spår: Politik