Ingrid LomforsIngrid Lomfors är docent i historia vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har främst handlat om svensk-judisk historia med inriktning på Förintelsen. I detta ämne har hon skrivit flera böcker och artiklar. Lomfors har också varit museichef och haft flera uppdrag inom Regeringskansliet. För närvarande arbetar hon som generalsekreterare vid Judiska församlingen i Stockholm.

 

Session 1: Guds vägar – samtal om den judisk-kristna dialogen

Medverkande: ärkebiskop Antje Jackelén och överrabbin emeritus Morton Narrow. Samtalsledare Ingrid Lomfors

Session 2: Bajit och den judiska framtiden i Stockholm

Efter år av planering byggs äntligen ett nytt hus för den judiska gruppen. I huset skall Hillels alla verksamheter finnas. Men Bajit skall inte bara vara en skola, utan en byggnad där det judiska skall kunna uttryckas på många olika sätt. Det kan vara i form av mat, musik, diskussioner, utställningar och fester, men vem är huset egentligen för? För de aktiva judarna, för judar som lever i periferin, för den icke judiska publiken som är intresserad av det judiska?

Panelsamtal med husets arkitekt Alexander Wolodarski, Bajits ordförande Mikael Kamras, Judiska Församlingens generalsekreterare Ingrid Lomfors med Henrik Salamon som moderator.