Fredrik FreudFredrik Freud är lärare och undervisar judiska studier, hebreiska och nu även jiddisch till vardags på Vasa Real.

Sessionstitel: Hur framställs judendom i läroböckerna?

Presentatör(er): Fredrik Freud

Sessionsbeskrivning: Under sessionen kommer vi titta närmare på ett axplock av de bilder och texter som finns i svenska läromedel. Vilka bilder är det som används och hur är texten formulerad.

45 min