Psykolog, psykoterapeut och entreprenör. Malmöbo sedan småbarnsåren och med ett starkt engagemang i judendom och församlingsarbete.

Sessionstitel: Psykoterapi enligt Hillel

Presentatör(er): Jehoshua Kaufman

Sessionsbeskrivning: Som psykolog, psykoterapeut och jude har jag funderat mycket på hur min judendom och min judiska identitet speglar sig i mitt arbete som psykoterapeut. Jag har under många år funderat på och integrerat olika delar av judiska tankegångar i arbetet och har då varit speciellt influerad av Rabbi Hillel. Han förekommer på många platser i Talmud men det är speciellt hans tankegångar kring individen och individens ansvar mot sig själv och sitt sammanhang som inspirerat mig. Detta formuleras väl i Pirke Avot (Fädernas tänkespråk kap 1:14)”Om inte jag är för mig, vem skulle då vara för mig, Om jag bara är för mig själv, vad är jag då? Om inte nu så när?” Pirke Avot (Fädernas tänkespråk kap 1:14).”I mitt seminarium kommer jag att prata om hur man kan använda Hillels tankegångar i terapi och samhällsarbete.

60 min

Spår: Kultur

 

Sessionstitel: Går det att skapa en judisk framtid i Malmö

Presentatör(er): Jehoshua Kaufman, Fredrik Sieradski

Sessionsbeskrivning: Antisemitism är ett problem i Malmö, men är mediebilden densamma som verkligheten? Och går det att vända en negativ utveckling? Beskrivning av utvecklingen i Malmö och det judiska livet i Malmö. Seminarieledarna gör ett försök till att beskriva möjliga framtidsvägar för den judiskt liv i Malmö och i slutänden i Sverige. Jehoshua Kaufman. Leg. psykolog, f d ordförande och för judiska församlingen i Malmö, judisk aktivist och initiativtagare till Kippapromenaderna,
Fredrik Sieradzki, PR-expert, ansvarig för det judiska informationscentret vid Judiska församlingen i Malmö, judisk aktivist och debattör.

60 min

Spår: Politik