Ulf Broström har tjänstgjort i 38 år som uniformerad polis i olika befattningar. Har gjort 2 st. FN-tjänster; 1982 Cypern. 1992-93 Kambodja. De sista tio åren verksam som Sveriges enda integrationspolis.

Sessionstitel: Segregation eller integration – vill alla verkligen itntegreras?

Presentatör(er): Ulf  Broström

Sessionsbeskrivning: Det demokratiska Sverige har skapat 53 icke-demokratiska områden, vilka benämns såsom “utsatta områden”. I de “utsatta områdena” finns stora sociala svårigheter, utsattheter, där frodas även våldsbejakande religiös radikalisering. Göteborg, där Ulf är verksam, finns bland de fem mest segregerade städerna i Europa. Vad kan allt detta betyda för vår och Sveriges framtid?

60 min

Spår: Judiskt liv