Joakim Larsson är sedan valet 2010 äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholms stad. Politiskt aktiv sedan 1991, har Joakim engagerat sig i stockholmarnas rätt att välja i sina liv. De senaste årens arbete med äldrefrågor har möjliggjort ytterligare fokus på kvalitet, valfrihet och respekt för de äldres livsval inom ramen för det kommunala ansvaret. Joakim Larsson är gift och har tre barn

Session: På ålderns höst: minoriteter och äldreomsorgen

Idag finns Judiska Hemmet, det persiska boendet Persikan, och många fler nischade äldreboenden i Stockholm. Men hur ser de kommunala politikerna, och de ansvariga för judiska hemmet, på framtiden för äldreomsorg som riktar sig mot olika grupper i samhället. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) och Jan-Erik Levy (Judiska hemmet) berättar vad som händer och bjuder in till diskussion.