ira[1]Ira Gladnikoff, styrelseordförande i Föreningen HIllelI är född och uppvuxen i Stockholm. Hon har själv gått på HIllelgården och Hillelskolan och har under sin ungdom varit aktiv i föreningar så som Habonim, Bnei Akiva, Nya JF, SJUF och ledare på Glämsta. Ira har varit styrelseledarmot i Föreningen HIllel sedan 2008, vice ordförande 2011 och ordförande sedan 2012.

Session: Bajit och den judiska framtiden i Stockholm

Efter år av planering byggs äntligen ett nytt hus för den judiska gruppen. I huset skall Hillels alla verksamheter finnas. Men Bajit skall inte bara vara en skola, utan en byggnad där det judiska skall kunna uttryckas på många olika sätt. Det kan vara i form av mat, musik, diskussioner, utställningar och fester, men vem är huset egentligen för? För de aktiva judarna, för judar som lever i periferin, för den icke judiska publiken som är intresserad av det judiska?

Panelsamtal med husets arkitekt Alexander Wolodarski, Bajits ordförande Mikael Kamras, Judiska Församlingens generalsekreterare Ingrid Lomfors och med Henrik Salamon som moderator.