isak-nachmanIsak Nachman är född i Kiryat Motzkin i Israel och är uppvuxen i Lund. Han har genomgått sin rabbinutbildning vid Harry Fishel Institute, en ortodox jeshiva i Jerusalem. Isak Nachman har en fil. mag i pedagogik från Uppsala Universitet

Session 1: Måste verkligen omskärelsen äga rum på den 8:e dagen?

Måste omskärelsen verkligen äga rum på den åttonde dagen? Vi vet att Toran studeras via det som vi kallar för den muntliga lagen, som till slut nedtecknades och redigerades i Talmud av Ravina och rav Ashi för ungefär 1500 år sedan. Varför följs lagen strängare än i Tora i t.ex. mjölk- och köttblandningar, eller inte följs alls som vid berättelsen om den vanartige sonen. Och varför tycks vi vara mera eniga kring frågan om omskärelse? Finns det en kärna som vi bör hålla oss till alltid, och vilka frågor kan vi undanta från denna kärna? Skulle vi inte kunna ändra våra traditioner och t.ex. omskära på 18-årsdagen?

Session 2: Är det dags att sluta huka sig?

Gruppdiskussion. Tar vi fighten i “Jews as such”frågor (e.g. brit mila, schechita)? Vill och vågar församlingen möta Christer Sturmark i brisfrågan? Borde vi diskutera allmänetiska frågor ur ett judiskt perspektiv med majoritetssamhället?

Medverkande: Lena Posner-Körösi, Isak Nachman. Moderator: Marc Harris