Yvonne RockYvonne Rock uppvuxen i Stockholm. Arbetade i 15 år som Teaterchef på Västanå Teater i Värmland. Var en av initiativtagarna till Judiska Teatern i Stockholm i början på 90-talet. . Arbetade där ca 5 år. Efter det frilansande producent var bl.a ansvarig för den kulturella invigningen av Holocaust konferensen år 2000, med uppdrag från Statsminister Göran Persson. Var samordnare för Mångkulturåret, på Kulturdepartementet , arbetade med det i ca 2 1/2 år. /Mångfald är framtiden SOU 2007:50

Idag arbetar jag med TYP -kulturkapital.- Konsultbyrå , som arbetar med strategisk och idebaserat
arbete inom kultursektorn. Har varit med i Kulturgruppen för Limmud 2013

Session: Min judiska identitet och jag

Ett personligt samtal om sökandet och närvaron av sin judiska identitet i sitt yrke samt personliga liv. Där frågor som många av oss bär på men sällan diskuterar lyfts upp. Samtalet är mellan: Daniella Mendel Enk – manusförfattare, Hennes Meidal – skådespelare, Siri Ambjörnsson – radiojournalist, Gabriel Itkes Szanap doktorand i estetik, modererat av Yvonne Rock – kulturproducent.