Salomon Helperin är uppvuxen inom den västerländska musiktraditionen och arbetade 1970 – 1975 i olika Symfoniorkestrar i Europa, USA och Israel. Under bl. a L Bernstein och Zubin Methas ledning. 1976 – 1980 arbetade han som kompositör och musiker främst på svenska institutioner. Från 1980 har han enbart verkat som frilansande scenartist och kompositör på olika internationella scener. Den “moderna sefardiska musiken” ligger speciellt nära hans hjärta. Salomon har ett mångårigt samarbete med muslimska musiker och dansare. Han jobbar även med klezmer traditionen i sin egen grupp Salomon Helperin Yiddish Salsa Band. Vidare är han verksam i ZEBRA Syndicate, som gör studio och filmproduktioner.

Session:

Gojim och jiddishkeit i musiken – Har vissa gojims mer jiddischkeit än jidden?