Karl Marosi är född i Sverige 1943 men sedan 1974 bosatt I Danmark. Han är Sociolog och har bland annat arbetat på Stockholms Universitet på Socilologiska Institutionen och Filmvetenskapliga institutioen där han var lärare. Sedan 1973 har han arbetat med publikforskning på Sveriges Radio och som Medieforskare på Danmarks Radio. Sedan 1990 är kan freelancesociolog (huvudsakligen för centrala ämbetsverk och kommuner). Karl har de senaste tio åren tillsammans med Lars Dencik gjort olika undersökningar om judiskt liv I Sverige men också I Norge och Finland.

Session: Judars upplevelse av antisemitism i dagens Sverige och Europa

EUs organ för mänskliga rättigheter genomför en undersökning av judars upplevelser och erfarenheter av antisemitism i nio medlemsstater.