Mathan Ravid är masterstudent i historia vid Uppsala universitet, och han har bland annat forskat om antisemitism i svensk press. Han är styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), och bl.a. en av de ansvariga för de ungdomsutbildningar om fördomar och intolerans som kommittén organiserar. Mathan Ravid har jobbat som politisk redaktör på den socialdemokratiska tidningen Folkbladet i Norrköping, och publicerat sig bl.a. på Expressens kultursida. Han har bott, arbetat och studerat i Israel, Tyskland och Italien, men är född och uppvuxen i de mörka skogar som utgör ingenmanslandet mellan Hälsingland och Medelpad.

Session 1: Antisemitism på nätet

Likt intolerans generellt sprids mycket av dagens antisemitism via internet. Under föreläsningen ges en beskrivning av antisemitismens olika uttryck samt de ideologiska rörelser som propagerar detta hat. Mathan belyser också hur olika antijudiska grupper och individer från olika länder samverkar med varandra.

Session 2: European extremism

This lecture gives an overview of antisemitism and other forms of organized intolerance and racism in Europe. We examine the differences and similarities between various ideologies, organizations and parties in European countries. Why are some mainly islamophobic, while others are primarily antisemitic? Which ideas dominate in which countries, and why?