Allan Scharf, Ronit koerner, Anna Agostson, Suzanne BruchfeldAllan är psykolog och  psykoterapeut. Han arbetar som chef inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Han harintresserat sig för kontemplativa och meditativa traditioner inom judendomen, där judisk sångmeditation ligger honom
varmt om hjärtat. Han sjunger ibland som kantor i Stockholms stora synagoga. Sedan många år uppträder och sjunger han i olika sammanhang tillsammans med Suzanne Bruchfeld sånger från den judiska mystiken och judisk sångmeditation.

Session 1: Blodsbröder- en chassidisk berättelse och innerlig sång

“Blodsbröder” av Baal Shem Tov. En chassidisk berättelse om återfödelse och om att läka från det förflutna. Berättelsen vävs samman med chassidiska sånger och andra andliga judiska sånger. Samproduktion mellan berättarduon Chassidah Duo (Ronit Koerner och Anna Agoston) och sång- och musikduon Kavvanah (Suzanne Bruchfeld och Allan Scharf).