Ewa WymarkEwa Wymark är frilansjournalist och projektledare. Tillsammans med Julian Better föreläser hon om den sovjetkommunistiska regimens brott mot mänskligheten.

Session: Jag var barn i Gulag – samtal med Julian Better

Genom sitt vittnesmål ger Julian Better ett inifrånperspektiv på Gulaglägren och totalitära system. Hans personliga minnen återges i en historisk kontext genom medverkan av Ewa Wymark. Under föreläsningen visas autentiska bilder från lägren och även dokument som är kopplade till Julian Betters berättelse.