Ingrid Lomfors är docent i historia vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har främst handlat om svensk-judisk historia med inriktning på Förintelsen. I detta ämne har hon skrivit flera böcker och artiklar. Lomfors har också varit museichef och haft flera uppdrag inom Regeringskansliet. Under en period var hon generalsekreterare vid Judiska församlingen i Stockholm. Idag är hon överintendent och chef för myndigheten Forum för levande historia.

Sessionstitel: Den Judisk/Kristna berättelsen

Presentatör(er): Helle Klein, Åke Bonnier.  Moderator: Ingrid Lomfors

Sessionsbeskrivning: Sedan 1600-talet har judar i Sverige lämnat judendomen för att bli kristna. Vad har det betytt för kyrkan och kristendomen? Har kyrkans ämbetsmän – biskopar och präster – med judisk bakgrund ett särskilt perspektiv på den judisk-kristna dialogen?

60 min

Spår: Judiskt Liv

 

Sessionstitel: En teater – två livsverk

Presentatör(er): Robert Weil, Pia Forsgren. Moderator Ingrid Lomfors

Sessionsbeskrivning: Efter Judiska teaterns tjugo år på Djurgården i Stockholm sammanfattas nu verksamheten och tar ny form i ett digitalt arkiv som lanseras i november 2016. Arkivet tillgängliggör en unik del av vår svenska teaterhistoria. Pia Forsgren, en experimentell, politisk regissör kom från Dramaten 1995 för att skapa en modern judisk institution. På Judiska Teatern har hon arbetat gränsöverskridande med olika konstformer och uppmärksammat konstnärskap som Nelly Sachs, Hanoch Levin och Marguerite Duras. För Robert Weil är Judiska Teatern ett viktigt exempel på hans samhällsengagemang, men även en utgångspunkt för ett samtal om den judiska erfarenheten av mecenatskap. Om att vilja höra till, om att statuera exempel och om kraften i ett sorts utanförskap. Under samtalet gör vi nedslag i Judiska Teaterns historia genom visning av filmklipp som är en del i det nya digitala arkivet. Ingrid Lomfors samtalar med Pia Forsgren och Robert Weil.

45 min

Spår: Judiskt Liv