morton narroweNarrowe är född i USA av invandrade föräldrar vilka kom från Östeuropa. Familjen var traditionell men inte överdrivet religiös. Narrowe fick sin utbildning till rabbin inom den konservativa inriktningen av dagens judendom. Han har således studerat vid The Jewish Theological Seminary där han också avlagt akademisk examen. I sin ungdom var Narrowe intresserad av den ortodoxa judendomen, men övergick tidigt till en mer liberalkonservativ inriktning. Han studerade en kort period vid en ortodox jeshiva i New York, men trivdes inte med det valet. Narrowe tog då steget över in i den konservativa judendomen som är mer liberal i jämförelse med ortodox judendom: “Jag insåg att jag hamnat på fel skola och i fel judendom.”

Narrowe blev rabbin 1959. Han kom till Sverige 1965 tillsammans med sin familj för att tillträda en tjänst som rabbin vid Judiska församlingen i Stockholm. Narrowe är också författare till ett flertal böcker och skrifter. 1975 blev han överrabbin, och pensionerades 1998. Narrowe har skrivit sina memoarer En tretvinnad tråd : amerikan, jude, svensk. Titeln är hämtad från Predikaren och citatet lyder i sin helhet: “En tretvinnad tråd brister inte så lätt” – (Pred. 4:12). Morton Narrowe är aktiv inom religionsdialogen mellan judar, kristna och muslimer. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare och debattör.

Session:  Templet på Herodes II tid

Med hjälp av diagram ska jag beskriva hur de två templen (kung Salomos och Kung Herodes) såg ut och hur de fungerade. Bland annat skall mitt föredrag förklara en del berättelser i Talmud och Nya Testamtet.