KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPeter Borenstein är gift och far till fyra barn. Han lever ett modernt ortodoxt judiskt liv. Han är överläkare och professor i neurologi. Peter Borenstein är också rabbin och tjänade som församlingsrabbin i Göteborg i ett decennium. Han är också sedan 1976 mohel (specialutbildad att utföra omskärelser) och har utfört litet drygt 4000 omskärelser (på judiska , muslimska och afrikanska pojkar). Han är ordförande av Samarbetsrådet Judar Kristna samt i Stiftelsen Nordiskt Centrum för Interreligiös Dialog. Han är också ordförande i det av Rådet 2012 grundade Göteborgs Interreligiösa Center.

Session: Omskärelsen ur ett judiskt och medicinskt-etiskt perspektiv

Ett samtal mellan rabbin Peter Borenstein och Aron Verständig.