Sonia_SchlossmanSonia Schlossman är journalist med judisk historia som specialitet. Hon är bosatt I Köpenhamn, men har bott långa perioder i Italien där hon studerat italiensk judisk historia. Tillsammans med teol dr Göran Larsson arrangerar hon resor till ”Det judiska Rom i kristenhetens centrum” och till ”Sicilien – den judiska, kristna och muslimska ön”. Hon håller även föredrag om dessa ämnen.

Session 1: Judarna och påvarna – en lång och besvärlig historia

Den judiska historien har präglats av beslut som fattats av påvar och kyrkomöten. Det var ett kyrkomöte som bestämde att judarna skulle ha speciella märken på kläderna, det var en påve som bestämde att judarna skulle stängas in i ghetton. För judarna var ”de andra” som skulle avskiljas från de kristna. Historien vände först med Andra Vatikankonciliet 1962-65 och när påven Johannes Paulus II besökte Roms Stora Synagoga 1986, en resa som tagit 2000 år.