Irene Lopez är animatör, filmskapare och illustratör. Hon studerar just nu dokumentärfilmsregi på Stockholms Dramatiska Högskola. Irene är född i San Salvador, El Salvador, och kom till Sverige som politisk flykting med sin familj som 6-åring. Hon har vuxit upp i Lund och bor nu i Stockholm.

Session:

Scener ur ett blandäktenskap
Ett samtal om familjen, tro och vardag i interkulturella familjer. Vilka frågor ställs vi inför när en jude och en icke-jude bildar familj? Och vilka frågor ställer vi till den judiska religionen och den judiska församlingen? Medverkande är både de som lever med dessa frågor och de som jobbar med frågorna: Irene Lopez, Samuel Sjöblom, David Lazar och Lasse Dencik. Moderator: Noa Hermele