Ronit Koerner är född och uppvuxen i Israel och har bott i Sverige sedan 1980. Hon berättar för barn och vuxna och plockar lätt fram berättelser ur rockärmen. Berättarutbildad av bland andra Inger Lise Oelrich och Roi Gal-Or.  Hon berättar visdomsberättelser, ofta humoristiska. Utifrån sin förmåga att se på sin omvärld med humor, värme och allvar skapar hon roliga och tänkvärda berättelser ur egna upplevelser.
Ronit undervisar i waldorfpedagogik och muntligt berättande på hemmaplan samt turnerar årligen som utbildare i Vietnam, Kina och Indien.
Tillsammans med Anna Agoston har hon bildat Chassidah Duo. De berättar multikulturella och interreligiösa berättelser, däribland Baal shem Tov, Chelm och I.B. Singer. De berättar för levande kommunikation,  glädje, samhörighet, fred och försoning.
Session:

Moishes Mirakel och andra judiska berättelser – En berättarföreställning med Chassidah Duo