Tvåbarnsmamma som sedan tjugotre år driver ett företag som marknadsförings- och organisationspsykolog. Drog sig i december 2009 tillbaka efter att under 10 år varit ordförande för Stockholms Judiska Församling. Är ordförande för Judiska Centralrådet i Sverige.

 Session:

Bär din broder – judar och romer
Judar och romer är två av Sveriges nationella minoriteter. Vi delar en historia av att leva som minoritet i ett majoritetssamhälle och samtidigt värna den egna kulturen. I denna session diskuteras frågor gällande likheter och skillnader mellan de två grupperna gällande utsatthet och diskriminering från majoritetssamhället samt hur vi i framtiden kan stärka samarbetet och bandet mellan romer och judar. Välkommen till ett samtal mellan Lena Posner-Körösi och Domino Kai.