Åke Bonnier är biskop i Svenska Kyrkan, Skara stift. Åke har ett långt engagemang av interreligiös dialog.

Sessionstitel: Den Judisk/Kristna berättelsen

Presentatör(er): Helle Klein, Åke Bonnier.  Moderator: Ingrid Lomfors

Sessionsbeskrivning: Sedan 1600-talet har judar i Sverige lämnat judendomen för att bli kristna. Vad har det betytt för kyrkan och kristendomen? Har kyrkans ämbetsmän – biskopar och präster – med judisk bakgrund ett särskilt perspektiv på den judisk-kristna dialogen?

60 min

Spår: Judiskt Liv