Ricki Neuman, kulturjournalist på SvD, debuterade med romanen ”Henry, Marion, Manhattan” 1996, kommer i höst ut med romanen ”Ni är inte så märkvärdiga som ni tror”, gjorde år 2003 utställningen ”Sex nakna judar” på Judiska museet (med Lars Norén) och fem år senare utställningen ”År 2058 – Vart är vi på väg?”.

Session: Ni är inte så märkvärdiga som ni tror

Om varför Sverige har världens bästa gojim, om sorgen när det stod klart att Chaplin inte var jude, om avvägningen mellan att vara märkliga och märkvärdiga, om min mamma som sa: Jude, det är något man är stolt över, men, lyssna nu, inget man skriker ut på gatan. Kom ihåg det!

Mängder av frågor avhandlas, eller åtminstone berörs, om än kort, som Hur skriver man en judisk roman, hur gör man för att inte känna av det representativa uppdraget, och bli anklagad för att svika sitt folk, hur undviker man som jude i diasporan att fastna såväl i Förintelsen som Israel, varför bombade inte amerikanerna järnvägsspåren till Auschwitz, ska det även bli en Tredje generationen och en Fjärde och en Femte, var sätter vi stopp, borde vi pröva en kvinnlig gud istället, åtminstone några hundra år, bara för att se, måste man tro som jude, ja, om inte annat så på det judiska folket, som envist kämpar på, och som till och med återvänder till Tyskland i stora skaror.