Historiker, lärare, rektor, f d utbildningschef i Danderyds kommun.

Sessionstitel: Tysk-Judiska metallhandlare, näringslivet och sionismen i Sverige

Presentatör(er): Bertil Oppenheimer, Peter Haas

Sessionsbeskrivning: Vårt föredrag om judiska metallhandlare som kom till Sverige före det andra världskriget handlar om deras livsöden; utbildning i Tyskland och deras affärer med svensk industri men har också en intressant koppling mellan sionismen och deras affärer både i Tyskland och Sverige. Flera av dessa affärsmän var när de kom till Sverige starkt sionistiskt påverkade och bedrev vid sidan av affärerna också sionistisk propaganda. Och där kom Fredrik Böök också in i sammanhanget.

60 min

Spår: Judiskt liv