Jan-Erik Levy är jurist och har bl. a. varit anställd som kanslichef på Judiska Församlingen i Stockholm och på Judiska Centralrådet. Har under lång tid varit aktiv i olika judiska internationella organisationer och arbetat med och för flyktingar i och utanför Sverige. Var under många år chef för den statliga myndigheten SST (Nämnden för stöd till trossamfund) och har medverkat som sakkunnig i olika statliga utredningar om trossamfunden. Är sedan 1990-talet styrelseordförande i Judiska Hemmet, ett äldreboende med judisk inriktning i Stockholm.

Session: På ålderns höst: minoriteter och äldreomsorgen

Idag finns Judiska Hemmet, det persiska boendet Persikan, och många fler nischade äldreboenden i Stockholm. Men hur ser de kommunala politikerna, och de ansvariga för judiska hemmet, på framtiden för äldreomsorg som riktar sig mot olika grupper i samhället. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M) och Jan-Erik Levy (Judiska hemmet) berättar vad som händer och bjuder in till diskussion.