Studerade judaistik, historia och arabiska på Freie Universität Berlin  och Hebreiska Universitetet i Jerusalem i början av 90-talet, idag BA-student i judisk historia på Israels Open University. Sedan 2009 ansvarig för projektutveckling och internationella kontakter på den Jerusalembaserade organisationen “Emek Shaveh” – en grupp arkeologer och aktivister som fokuserar på arkeologins roll i det israeliska samhället och i den israelisk-palestinska konflikten.

Vid sidan om skriver Anna frilansartiklar för olika svenska magasin och tidningar, främst Menorah, Judisk Krönika och Göteborgs Fria Tidningar. Har varit fast bosatt i Israel sedan 1992, först i Jerusalem och sedan i norra Israel. Bor på en religiös moshav i västra Yizreeldalen, inte långt från Haifa, tillsammans med sina tre barn.

Session:

Jakten på Kung David – arkeologi i Jerusalem
Den arkeologiska parken ”City of David” är en unik arkeologisk plats: här låg Jerusalems tidigaste bebyggelse och de israelitiska kungarnas huvudstad, och idag befinner sig ”City of David” i det palestinska kvarteret Silwan nära Tempelberget – en av de politiskt och religiöst mest känsliga platserna i Mellanöstern. Sedan 1998 drivs ”City of David” av den privata organisationen El’ad med målsättning att “judaisera” Jerusalem, och arkeologin spelar en allt viktigare roll i den politiska kampen om östra Jerusalem. Nyligen publicerade israeliska arkeologer i organisationen ”Emek Shaveh” en egen besöksguide som fokuserar på de arkeologiska lämningarna i parken men även inkluderar palestinska berättelser om platsens historia. Vad handlar kontroverserna om? Vilka arkeologiska fynd har man hittat i ”City of David”, och vad kan de lära oss om de olika kulturer som präglat staden och dess invånare? Blir Jerusalem mindre judiskt om arkeologerna inte lyckas hitta kung Davids palats?