Amram har smicha från Yeshivat Beit El i Israel och har därefter även gått praktisk rabbinutbildning på Strauss Amiel Institute med inriktning mot arbete för församlingar i diasporan. Utöver sin rabbinutbildning har Rabbi Maccabi en B.A. i ‘Technology Management and Marketing’ från Jerusalem College of Technology och han har arbetat som konsult för israeliska företag.

Sessionstitel: Almost five thousand years to God’s historical promise to Avraham.

Presentatör(er): Amram Maccabi

Sessionsbeskrivning:

45 min

Spår: Text