Peter är 33 år från Stockholm. Har en magisterutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet. Han har också en examen från Amielinstitutet i Jerusalem och har studerat vid bl.a. Yeshivat Aish Hatorah, Yeshviat Maale Gilboa och Jewish Leadership institute i Israel under ett antal år. Är sedan 15 år verksam i det judiska Stockholm där han också har arbetat som lärare i Hillelskolan och Vasa Real. Idag arbetar han som ansvarig för judisk kompetensutveckling inom Judiska Församlingen i Stockholm.

 Session:
Kan den judiska Bibeln ha gudomligt ursprung? – ett rationellt svar på bibelkritiska teorier

Vad säger de judiska källorna om Torans ursprung och spelar det någon roll? Kan det finnas en rationell grund att idag tro att den judiska läran har ett gudomligt ursprung? Kan den nutida bibelforskningen ha missat något?