Åke Bonnier är domprost i Storkyrkan. Sitt aktiva kyrkliga engagemang inledde han i Kyrkans ungdom i Engelbrekts församling. Han har också gjort det sk Diakonala året och hade Sveriges kristna ungdomsråd som arbetsgivare när han gjorde vapenfri tjänst. Efter en teol kand vid Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på Nya testamentets exegetik, blev det prästvigning för Stockholms stift 1984. Första tjänstgöringen var, passande nog, i Storkyrkan. Därefter verkade Åke Bonnier ett och ett halvt år i Hägerstens församling innan det blev Lidingö församling där han fram till september 2006 haft olika tjänster. Övriga uppdrag som Åke Bonnier för närvarande har är att vara ledamot i Stockholms teologiska institut och S:ta Katharinastiftelsens direktorium. Han är vidare ordförande i Thielska Galleriets Vänner och tillhör den ekumeniska Focolarerörelsen.

Session:

An imam, a priest and a rabbi…
Jewish tradition teaches “Talmud Torah k’neged kulam“, that the study of Jewish sacred texts is more important than any of the other commandments. It follows that if Jews should make it their business to know at least some of the texts held sacred by Muslims and Christians, and that they learn some Jewish texts. Here is a chance to study Jewish and Christian texts with Imam Halima Krausen, Muslim and Jewish texts with Domprost Åke Bonnier and Muslim and Christian texts with Rabbi David Lazar.