Flitig skribent om Israel-relaterade frågor, tidigare vikarierat som Informationssekreterare vid Svensk Israel Information. Kommer ut med en bok om röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina sent 2016 början av 2017.

Sessionstitel: : Hur konflikten Israel- palestinierna gjordes ohållbar?

Presentatör(er): Martin Blecher

Sessionsbeskrivning: Hur felaktigt förhållningssätt gör konflikten mellan Israel – Palestina olösbar

60 min

Spår: Israel