VanjaVanja Hermele är genusvetare och författare med en hel del erfarenhet av att bedriva feministiskt arbete på kulturfältet. Sedan 2002 har hon skrivit och publicerat rapporter om jämställdhet inom film-, scen- och bildkonst. 2012 debuterade hon som skönlitterär författare med romanen In som ett lamm, ut som en tigrinna.

Session 1: Vanja, Fanny och Rebecka: tre unga akademiker berättar om sitt arbete.

I sessionen möter Yael Feiler socialantropolog och genusforskare Fanny Ambjörnsson, författaren och genusvetaren Vanja Hermele och forskaren och skribenten Rebecka Thor. Tillsammans söker de skälen till att de kommit att arbeta med det de gör.