Tobias Petersson är skribent och grundare till tankesmedjan Perspektiv på Israel. Peterssons research har återgetts av israeliska undersökningsinstitutet Palestinian Media Watch(PMW) och refererats till av amerikanska organisationen Camera samt israeliska NGO-monitor. Tobias har aktivt deltagit i den offentliga debatten om den israelisk-palestinska konflikten och antisemitism i Sverige och finns publicerad i internationell media såsom Jerusalem Post, Arutz Sheva och Jewish Press, så väl som i svensk media.

Sessionstitel: Judehat och antizionism i klassrummet från Gaza till Malmö

Presentatör(er): Tobias Petersson

Sessionsbeskrivning: Lär sig barn i Sverige samma hat mot judar och Israel som i Gaza? Hur ser det ut på skolor i den Palestinska myndigheten  och UNRWA-skolor som får svenskt bistånd? Detta ger Tobias Petersson från tankesmedjan Perspektiv på Israel inblick i och bjuder in till frågestund om. 60 min

45 min

Spår: Text