Anette SalmanderAnette har samarbetat med bl.a. Margareta Åsberg, Lena Einhorn, Reich/Szyber, Susanne Jaresand och Catherine Parment. Hon har varit verksam på fria teatrar och institutioner som Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga Operan Stockholm och Moderna Dansteatern.

Sedan 2003 har hon arbetat med eget material som hon producerat i föreställningarna Kärlek, Pappa, Living room, Mamma, Syskonkärlek och Andra Generationen med den ideella föreningen Non Serviam i samarbete med Kulturhuset Stockholm och Unga Klara.

2013 avslutades MA i konstnärlig forskning på Dans och Cirkushögskolan. Med forskningsfrågan ”Hur påverkar skam performativa praktiker?” Inom forskning har hon reflekterat över sin praktik. Hon har undersökt hur skammen reglerar vad som får exponerats och i vilken form i den rådande ideologin i relation till olika sammanhang.

I föreställningarna PAPPA och MAMMA fick personligt och privat balansera på slak lina. Det mest skamfyllda visade sig vara just att berätta hennes egen historia så som hon själv upplevt den. Det var som hon inte hade rätt till sin egen berättelse, den kunde såra och för vad hade den för relevans i relation till föräldrarnas? Därför blev två begrepp särskilt viktiga i hennes forskning: ”Personal is political” av feministen Carol Hanisch hämtad från texten ”Anteckningar från det andra året: kvinnans frigörelse 1970” och begreppet ”mindre litteratur” som den franska filosofen Gilles Deleuze och psykoanalytikern Félix Guattari beskriver i deras bok Kafka: mot en mindre litteratur från 1986.

Att använda den egna identiteten i relation till majoritetssamhället har kommit att bli motorn till hennes
yrkesval och kanske också i kärlek.

Session 1: HINDER OCH EUFORI- mitt judiska skapande

Vilka drivkrafter har vi i vårt skapande? Vilka hinder möter vi på vägen? När uppstår euforin? Och hur mycket påverkar minoritetstillhörigheten våra processer?

Teatervetare Yael Feiler, dramatikern Marianne Goldman och scenkonstnären Anette Sallmander läser texter och berättar om sina judiska roller innanför och utanför teatern. I teatersverige är det judiska inte helt oproblematiskt. Alla tre har de erfarenheter kring skapande och judisk identitet som både allvarsamt och humoristiskt.