Psykoanalytiker, författare till psykologiska fackböcker (om kärleksrelationer, främlingsfientlighet, fundamentalism, hämnd) och till romaner, bl.a. “The Vienna Jazz Trio”, “Bortresta”, “Fjällturen”.

Session: Judisk bok- och jazzturné i Tyskland sommaren 2012

Min roman “The Vienna Jazz Trio” kom ut i Sverige år 2000. En ny upplaga kom ut i Tyskland 2011, och jag blev inbjuden av tyska psykoanalytiker att hålla ‘konsertläsningar’ i 8 tyska städer under 8 dagar i juni 2012. Boken handlar om en (påhittad) judisk jazztrio i Wien från 20-talet framåt, som möter verkliga jazzmusiker, psykoanalytiker och andra samtida människor. De flyr under svåra umbäranden till England och USA i samband med det nazistiska maktövertagandet i Österrike.

Jag vill tala om mina egna reaktioner som barn till flyktingar från Österrike i detta möte med en tysk publik och hur publiken – tyska psykoanalytiker, men också en allmän publik – reagerade på samtalet om boken, uppläsning av fyra centrala avsnitt och spelningen av jazzlåtar.