lars-dencik[1]Professor i socialpsykologi och forskar om den samhälleliga moderniseringens betydelse för individer, grupper och sociala relationer – bl a svenska judars levnadsvanor och attityder samt judars upplevelse av antisemitism i dagens Europa. Lars Dencik ingår i redaktionsrådet för tidskriften Judisk Krönika och i dne akademiska ledningen för Paideia, Han är styrelseledamot för forskarnätverket Judarnas Historia i Sverige.

Sessionstitel: Hur överför det judiska utan att vara religiös?

Presentatör(er): Maja Rajs, Lars Dencik, Beatrice Sommerfeld, David Arnesen. Moderator: David Narrowe

Sessionsbeskrivning: Maja Rajs, jurist, David Arnesen, Lars Dencik, professor och Beatrice Sommerfeld, läkare, pratar om hur man kan överföra det judiska till nästa generation om man inte är religiös.

60 min