anneli rAnneli Rådestad divides her time between Stockholm and Jerusalem. Half of her time she works with Paideia – the European Institute for Jewish Studies in Sweden, where she is currently heading the Paideia One Year Program. The other half of her time, Anneli works as a producer and reporter forthe Swedish Public Radio, reporting on religion, politics and democracy. Lately Anneli has moved deeper into the world of facilitation. She has participated in several facilitation trainings, led by CLI and the distinguished London-based organization 3FF. Anneli puts her training into practice as the Founder and Coordinator of Face to Face – Expanding the Definition of Us, an interfaith organization which brings inter-cultural workshops to Stockholm high schools. Anneli belongs to several networks and communities, including Paideia, Adamah, Hazon, ROI Community, Limmud, Siach and Burning Man. Anneli is a strong believer in the power of community, and the social good a group of people can accomplish.

Session 1: Hur bygger vi den församling vi och våra barn vill vara med i?

Diskussion/Chevruta (vi använder World Café-metoden för att snabbt samla den kollektiva intelligensen i en grupp) – Hur bygger vi den församling vi och våra barn vill vara med i? Hur vill du att ditt judiska liv i Stockholm ska se ut? Hur bygger vi tillsammans den församling vi vill vara med i? Denna session kommer att vara i diskussionsformat kring hur vi vill att det
judiska Stockholm, främst med inriktning på den religiösa delen ska utformas i framtiden. Vi, Anneli Rådestad och Jonathan Nisell, är båda med i den nya rabbinkommittén. Genom denna nyskapande session vill vi höra och samla allas våra tankar kring framtidens församling.

Sessionen består av tre delar.Den första delen är en agendaskapande del, där vi tillsamman genom brainstorming och röstning sätter agendan  på mellan 4-6 ämnen

I den andra delen, world café, kommer vi fördela ämnena från första delen över ”caféet” där vi kan röra oss  mellan diskussioner och delta i olika samtal ledda av speciella ”värdar”. Grupperna kommer hela tiden förändras  och det är din uppgift som deltagare att delta där du tycker du gör bäst nytta för stunden

Sista delen består av feedback där tankar delas och vi sammanfattar övningen. Detta format har hittills inte prövats i Stockholm/Limmud och vi ser detta som en start på en lång diskussion på andra cafeer runt om i Stockholm.