Salomon Schulman fotoSalomon Schulman är läkare, författare, översättare och jiddischlärare/föreläsare. Har skrivit ett flertal böcker om medicin, jiddisch och judisk kultur. Han skriver krönikor och kåserier, oftast om judiska ämnen, för de stora svenska dagstidningarna. Salomon har översatt en rad böcker och sångtexter från och till jiddisch. Han är en av våra få jiddischpersonligheter.

Session 1: Salomon reflekterar över aktualiteter (på jiddisch )

Föredraget på jiddisch: Om aktualiteter fast på jiddisch.

Session 2: Mina möten med Sutzkever (på svenska)

Mina personliga och litterära möten med denne poet.