F.d. skolpolitiker för Liberalerna, lärare i historia och religion på Sågbäcksgymnasiet i Huddinge.

Sessionstitel: Är du smartare än en niondeklassare – en religionslärares perspektiv på judendomen

Presentatör(er): Per Esping

Sessionsbeskrivning:

60 min

Spår: Judiskt liv