kjell dTv och radioproducent som startade radioprogrammet ”Efter Tre”. I början på nittiotalet startade han Dabrowski TV tillsammans med sin hustru Stina. De har producerat, dokumentärer, debatter, underhållning och framförallt många högprofilerade intervjuer. Idag har Kjell slutat med tv-produktion, men fortsätter med media i form av delägarskap i fotbollsmagasinet Offside, tidskriften Filter, mattidningen Hunger och bokförlaget Offside.

Session 1: Varför jag valde media

Många av landets ledande medieprofiler, journalister och chefer inom medier har en judisk bakgrund. Varför blev de journalister och publicister? Finns det ett samband med bakgrund, uppväxt, judisk kultur och rötter? 

 Tillsammans med Jan Scherman, Louise Epstein och med Henrik Frenkel som samtalsledare

Session 2: Hur förhåller vi svenska judar oss till israel

I samband med konflikten i Gaza blev många av oss svenska judar tvungna att ta ställning till både staten Israel och dess regering. Det var inte självklart att utanförstående kunde skilja på oss svenska judar och vad som skedde i Gaza. Vi blev påklistrade en konflikt som vi alla naturligtvis vill förhålla oss till, men inte med automatik försvara. Men vad tycker ett antal ledande profiler bland de svenska judarna hur deras egen bild av Israel har påverkats av sommaren krig?

Hör ett samtal mellan författaren och dokumentärfilmaren Lena Einhorn, journalisten och författaren Ricki Neuman och Ulf Cahn, generalsekretare för Förenade Israelinsamlingen. Samtalet leds av producenten Kjell Dabrowski.