petra kahnPetra är generalsekreterare för Judiska Ungdomsförbundet JUS och konsult inom management och ledarskap.

Sessionstitel: Fredens ring: 9 månader senare

Presentatör(er): Gül Alci, Siavosh Derakhti, Petra Kahns Nord, Emir Selimi Moderator: Annelie Rådestad

Sessionsbeskrivning: I reaktion mot en våg av våld, terror och hat mot Europas judar och inspirerade av liknande aktioner i Danmark och Norge arrangerade en grupp aktivister, utgörandes en bred koalition, en ”fredens ring” kring Stockholm Stora Synagoga. Vi får träffa fyra av aktivisterna som genomförde en unik solidaritetsmanifestation med Sveriges judar och vi frågar oss – vad gav det?

60 min

 

Sessionstitel: Ska judar i Sverige/Europa flytta till Israel?

Presentatör(er): Göran Rosenberg, Petra Kahn, Willy Silberstein, Moderator: Kjell Dabrowski

Sessionsbeskrivning: Efter attackerna i Paris och Köpenhamn skedde en stor debatt bland svenska judar, som letade sig in till köksbordet men också ut på dagstidningarnas framsidor; ”Ska judarna stanna i Sverige – eller är det dags att dra?” Var står vi nu, 9 månader senare?

60 min