Förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet (LUF), masterstudent i Europakunskap vid Göteborgs Universitet. Född och uppvuxen i Göteborg med rötter i Polen och Ukraina.

Session:

Är en judisk identitet bortom Israel möjlig?
Idag kopplas mycket som judar gör, vare sig det är politiskt eller inte, till Israel. De förvägras en självständig röst och tillskrivs ett ansvar för ett annat lands politik. Det är en farlig utveckling eftersom det leder till att många judar, också i Sverige, börjar känna att ett normalt liv i Europa inte har någon framtid. Antisemitismen har kommit att kopplas samman med Israel alltmer och i takt med det kretsar alltmer av diasporans judiska liv till frågan om Israel. Är detta slutet på ett autonomt diasporaliv? Finns det en möjlighet att vara jude i diasporan utan att förhålla sig till Israel eller behöva stå till svars för israelisk politik?