Johan Åberg är universitetslektor i judaistik vid Lunds universitet som sedan snart tjugo år undervisat studenter i Lund om bland annat judendom som levd religion, judisk historia, judiska texter, judisk mystik, judisk humor och minnet av Förintelsen. Några av dessa kurser kan man numera även läsa som internetkurser. Hans avhandling handlade om hur amerikansk (ultra)ortodox judendom konstruerar och vidmakthåller sin identitet, och utöver det har han bland annat skrivit lite grann om judisk humor och om hur Mirjam uppfattas inom rabbinsk texttolkning respektive feministisk judendom. Just nu jobbar han med frågor som rör hur judendom och judisk identitet presenteras i olika media. Han är också en av de två som driver bloggen judaistik.se.

Session 1: Att röra eller inte röra: synen på negia i TV-serien Srugim

Den israeliska TV-serien Srugim utspelas nästan uteslutande i en ortodox judisk miljö och handlar om fem judars liv och deras försök att hitta den “rätte”. Under detta föredrag ska vi se hur serien gestaltar judendomen som levd religion, med fokus på hur man använder negia – förbudet att röra vid någon av det motsatta könet – för att utmejsla de olika karaktärerna.

Session 2: Gudsbilden hos I.L. Peretz

Isaac Leib Peretz (1852-1915) brukar räknas som en av jiddischlitteraturens stora författare. Under detta föredrag ska vi se hur han i några av sina noveller gestaltar judendom som levd religion och den gudsbild som där framträder.

Session 3: Skolboksjudendom

Ett mål för gymnasieskolans religionsundervisning är att eleverna ska vara bekanta med de olika religiösa uttryck som de kommer att möta i ett allt mer internationellt och mångkulturellt samhälle. En hjälp i detta arbete är läroboken i religionskunskap, vilket föranleder oss att på detta föredrag ställa frågan hur judendomen som religion beskrivs i aktuella gymnasieböcker.