BeilaBeila studerar litteraturvetenskap sedan några år. Hon har också börjat väcka upp sin slumrande jiddisch, vilket var hennes första språk, men som hon inte talat sedan hon var barn. Nu har hon kombinerat dessa två områden, vilket resulterat i flera uppsatser om kvinnliga författare som skrev på jiddisch under de första tre årtiondena på 1900-talet med texter som fortfarande berör den som läser dem. Författarna som hon skriver om föddes i Östeuropa ungefär samtidigt med Beilas farmor och mormor, vilka hon på grund av Förintelsen aldrig fick träffa.

 Session: Anna Margolin och Celia Dropkin: Poesi på Jiddisch mellan världskrigen

Modern poesi på jiddisch nådde en höjdpunkt mellan de två världskrigen. Många poeter var kvinnor. En antologi från 1928 innehöll sjuttio kvinnliga diktare, varav de flesta hade sin kreativa period efter 1910-talet. Litteratur på jiddisch har en begränsad läsarkrets och det krävs goda översättningar om den ska få spridning. De kvinnliga poeterna har dock översatts i begränsad utsträckning. Många har helt fallit i glömska, men har lyfts fram igen i och med ett förnyat intresse för litteratur på jiddisch och den feministiska rörelsen under 1980-talet. Nya översättningar tillkommer, men det finns mycket kvar att göra.  Jag vill berätta om jiddischpoesins blomstringsperiod i Amerika och presentera två kvinnliga poeter: Celia Dropkin och Anna Margolin. Båda var immigranter från Östeuropa. De hade en fot i båda miljöerna, vilket avspeglas i deras poesi. Bägge två tystnade under trettiotalet.