Heléne Lööw, docent i historia och biträdande föreståndare för centrum för polisforskning , Uppsala universitet

Sessionstitel: Svensk nationalsocialism

Presentatör(er): Helene Lööw

Sessionsbeskrivning:

60 min

Spår: Politik