Bo_AlbertssonBo kommer från Småland från ett mindre samhälle mellan Värnamo och Gnosjö. En miljö som präglades av småföretagare och frireligiösa församlingar. Han har under studietid och karriär bott och arbetat i Sverige, Storbritannien, USA och Österrike i större svenska och amerikanska företag. Efter att 2005 lämnat den Svenska Kyrkan har han valt att inte tillhöra något trossamfund. Under barnens studie på Hillel Skolan har han suttit i Skolstyrelsen. Han är gift med Pia som är judinna och som kommer från Köpenhamn.

Session: 1: Våga vara jude

Sessionen går ut på att konfrontera åhörarna med en annorlunda syn på vår policy att smälta in i det svenska samhället, dess ifrågasättande i ljuset av det nya/förändrade samhället samt att påtala varje individs ansvar för det som sker – i synnerhet med oss judar här. Sessionen ska också försöka att precisera vår syn på oss själva samt visa ett antal praktiska åtgärder vi bör vidta för att inte vårt försvinnande från Sverige (vision utmålad bl a i en film om 2050 i Sverige) inte ska bli till en
självuppfyllande profetia. Ingrid Lomfors kommer att ge lite historiskt perspektiv på judar i Sverige sedan 40-talet samt redogöra för församlingens eventuella policy framåt. Bo Albertsson ska elaborera runt våra misslyckade försök att sköta vår egen PR och bidra med tips och råd till ett framgångsrikt publikt agerande. Henryk Katz leder diskussionen.