Noa Hermele är biträdande rektor på Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden och var själv student i Paideias allra första årskull. Han har en MA i matematik, filosofi och utbildningsledning från Stockholm universitet och Sorbonne Paris 1. Noa har arbetet med judisk utbildning, sommarläger och ledarskapsutveckling i Stockholm och han är styrelsemedlem i Forum för judiska studier vid Uppsala universitet. Noa är också en av initiativtagarna till en barn-tefila i Stockholm och organiserar årets Limmud-shabbatgudstjänst

Sessionstitel: Bajit – en svår förlossning?

Presentatör(er): Kim Lichtenstein, Noa Hermele, Pratik Vithlani, Gabriel Urwitz, Moderator: Bo Albertsson

Sessionsbeskrivning: Hur ofta bygger vi diasporajudar i Europa nya hus att bedriva verksamhet i?  Hur ofta bygger svenska judar nytt? Ytterst sällan, men just nu, detta år, året 2015/2016 slås dörrarna till det nya Bajit upp! Bajit är huset, hemmet som ska sjuda av allsköns verksamhet – en plats för formell- och informell judisk utbildning, för förenings-, kulturverksamhet samt för cafe och pub. Vägen hit har varit lång, svår och krokig. Den har varit beströdd med allehanda stötestenar, tistel och törnen, men nu är vi är nästan framme! Kom och lyssna på en spännande diskussion mellan Bajitprojektets huvudaktörer, om hur de planerar att tillsammans ta huset i besittning och där förverkliga allas våra drömmar.

60 min