Session: Messianska judiska rörelser

Sessionen kommer att ta upp olika messianska rörelser som visar att de messianska rörelserna inte är en enhetlig grupp. Det kan röra sig mellan de som enbart håller vissa högtider till de som är mer inriktade på att hålla alla Torans bud, och så naturligtvis grupper som befinner sig någonstans emellan.

Man kan säga att någonstans i början av 1970-talet började den “moderna” messianska rörelserna att börja bildas och sedan har flera kommit till och de messianska rörelserna anses ha omkring 200 000 anhängare världen runt.

Somliga av dem engagerar sig i mission, speciellt Jews for Jesus som dock är att betrakta som en missionsrörelse och inte som en messiansk organisation. Själva idoga missionerandet främst i USA har väckt indignation, och har bidragit till en hel del antimissionära grupper som “Jews for Judaism” och “Outreach Judaism”, för att nämna några av dem. Dessa har som syfte att vilja skydda och bevara det judiska folket i det judiska arvet.

Samtidigt har vissa universitetsteologer genomarbetat bla annat aposteln Paulus syn på Lagen, egentligen Toran och kommit fram till en omsvängning i värderingen av Paulus syn på just Lagen.

I en bok som heter “ lagen som evangelium” ger Docent Magnus Zetterlund en exposé över förändringen, vilken kommer att tas upp. Håller vi på att få ett brofäste för ömsesidig förståelse till  skillnaden judendomen och kristendomen efter nära 2000 års av spänningar och lidanden?